wiki:syntax-kratce

Wiki Syntax

DokuWiki podporuje jednoduchý jazyk tak, aby datové soubory byly čitelné a co nejpřehlednější. Jednodušší prvky jsou přístupné pomocí tlačítek.

DokuWiki podporuje tučné písmo, kurzivu, podtržené a neproporcionální texty. Všechny můžete samozřejmě kombinovat.

Odstavce se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete zalomit řádek bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka
následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.

DokuWiki podporuje mnoho různých způsobů, jak vytvářet odkazy.

Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky: www.google.com nebo jména odkazů: Tento odkaz ukazuje na google

Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte wiki stránka) a případně i jiný popisek stránky. Hierarchické členění zařizují jmenné prostory.

Také je možno používat obrázek jako odkaz na jinou interní či externí stránky, a to zkombinováním syntaxe pro odkazy a obrázky (viz níže) například takto:

Poznámky pod čarou 1) vložte do dvojitých závorek.

Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někam do dokumentu vložíte text ~~NOTOC~~.

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně

Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:


Interní a externí obrázky můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry.

Původní velikost

Zmenšeno na danou šířku

Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.

DokuWiki podporuje číslované i nečíslované seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky * pro nečíslované seznamy, resp. pomlčky - pro seznamy číslované.

 • Toto je seznam
 • Druhá položka
  • Můžete používat více úrovní
 1. Další seznam, ale číslovaný
 2. Jiná položka
  1. Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně

DokuWiki umí převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entity. Zde je příklad rozpoznávaných znaků.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 (c) ™ ® “He thought 'It's a man's world'…”

DokuWiki podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.

Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3
Řádek 1 Sloupec 1 Řádek 1 Sloupec 2 Řádek 1 Sloupec 3
Řádek 2 Sloupec 1 spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar)
Řádek 3 Sloupec 1 Řádek 3 Sloupec 2 Řádek 3 Sloupec 3

Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čárou |, řádky v hlavičce stříškou ^.

Syntaxi DokuWiki lze rozšířit pomocí pluginů. Jak se nainstalované pluginy používají, je popsáno na příslušné stránce o každém pluginu. Následující syntaktické pluginy jsou k dispozici v této konkrétní instalaci DokuWiki:


1)
Toto je poznámka pod čarou
 • wiki/syntax-kratce.txt
 • Last modified: 2016/09/08 15:32
 • by Ředitel zeměkoule